suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Botby förskola

  • Serviceställe

Botby förskola har sin verksamhet i Botby grundskolans utrymmen

Kontaktuppgifter:

Botby förskola +358 9 310 87130

botby.forskola@hel.fi

Daghemsföreståndare

Timo Salo +358 9 310 42046

timo.salo@hel.fi

Besöksadress

Blomängsvägen 2
00900 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 23.2.2024