suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Bokbussens hållplats: Västerskogin päiväkoti

  • Serviceställe

Bokbussen stannar vid Västerskogin päiväkoti och Skogsbackens daghem ungefär en gång i månaden under skolåret. Vi står på parkeringsplatsen mellan daghemmen.

Besöksinformation

Vesterängsvägen 20
01120 Västerskog

Betjäningstider

Kontrollera tiden i bokbussens tidtabell!
30.10.2020
0.00–0.00
Kontrollera tiden i bokbussens tidtabell!
27.11.2020
0.00–0.00
Kontrollera tiden i bokbussens tidtabell!
15.1.2021
0.00–0.00
Kontrollera tiden i bokbussens tidtabell!
12.2.2021
0.00–0.00
Kontrollera tiden i bokbussens tidtabell!
26.3.2021
0.00–0.00
Kontrollera tiden i bokbussens tidtabell!
23.4.2021
0.00–0.00
Kontrollera tiden i bokbussens tidtabell!
21.5.2021
0.00–0.00

Basuppgifter

Ansvarig organisation Sibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 27.8.2020