suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bocksbacka idrottspark / Tennisplaner

  • Serviceställe

Bocksbacka idrottspark har fyra utomhusplaner för tennis. Underlaget är konstgräs med sand. Planerna kan användas gratis av Helsingforsbor under idrottsparkens öppettider.

Besöksadress

Fältvägen 3
00720 Helsingfors

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 26.2.2024