suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Blåbärslandets småbåtshamn

  • Serviceställe

Inhägnat område och utan inhägnat område

- 66 kajplatser, 10 platser vid strandmuren

- båtplatsens bredd är 2,5 m - 3,5 m

- belysning

- i kajområdet avfall, vatten, el

- rantamuuri alueella jäte

- bryggorna har låsta portar, strandmuren saknar stängsel

- båtplatser med Y-bom, bärande dubbelbom eller akterboj

Besöksadress

Blåbärslandsvägen 1
00570 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 15.2.2024