suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Alpbytoppens konditionstrappor

  • Serviceställe

Alpbytoppens konditionstrappor lånar ut redskap för utomhusmotion.

Besöksadress

Storskogsvägen 15
00770 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 21.2.2024