suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Servicehandledning för äldre

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Soites servicehandledare:

  • möter klienter och deras nätverk
  • ger rådgivning och handledning för klienter i olika livssituationer
  • gör vid behov hembesök
  • koordinerar det yrkesövergripande samarbetet med olika aktörer

Servicehandledarna hjälper både per telefon och vid servicepunkten när du behöver information om Soites social- och hälsovårdstjänster. Du får handledning och rådgivning utan tid ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Äldre personer erbjuds handledning och rådgivning i användningen av social- och hälsovårdstjänster. Rådgivarna berättar vilka tjänster av olika vårdgivare som tillhandahålls hemma och vilka som kan fås utanför hemmet. De ger handledning i hur man uppsöker olika tjänster och berättar vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. Vid behov ges råd även i hur man söker olika ekonomiska stöd och hur stöden kan samordnas.

En äldre person kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Servicehandledarna kan fatta beslut om tjänsterna.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023