suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Serviceboende med heldygnsomsorg för rehabiliteringsklienter

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Servicen omfattar vård och omsorg enligt behov, verksamhet som upprätthåller och främjar funktionsförmågan samt måltider, klädvårds-, bad- och städservice samt tjänster som främjar delaktighet och socialt umgänge.

Du betalar hyra enligt hyresavtalet samt en månadsavgift baserad på dina inkomster och som omfattar tjänster för serviceboende med heldygnsomsorg.

Serviceboendet kan vara i interva ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 29.2.2024