suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Östra Nylands välfärdsområde

Serviceboende med heldygnsomsorg för äldre

  • Tjänst
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Serviceboende med heldygnsomsorg är avsedd för äldre personer som behöver vård och omsorg dygnet runt.

Vi tillhandahåller vård och omsorg baserat på klientens individuella behov och önskemål vid alla våra enheter. Vårt mål är att skapa en aktiverande och meningsfull vardag för alla våra boende.

Gör så här

Ansök till serviceboende med heldygnsomsorg via servicerådgivningen för äldre.

För vem och på vilka villkor

Innan ett beslut fattas utreder vi den eventuella boendes funktionsförmåga och servicebehov. Beslutet fattas i en mångprofessionell servicevägledningsgrupp.

Servicen tillhandahålls av

Östra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Östra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Östra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 16.3.2023