suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Seniorboende

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Serviceboende är avsett för personer som behöver vård och omvårdnad samt stöd i sitt boende.

Seniorboende är en mellanform mellan att bo hemma och heldygnsomsorg. Utmärkande för det är det sociala sammanhanget. Utöver egen bostad/eget rum finns det gemensamma utrymmen som man kan vistas i och umgås i med andra boende. Inom seniorboende bor man i ett seniorhus i hyresförhållande antingen utan service eller med hjälp av stödtjänster och/eller hemvård.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Serviceboende ordnas för personer som är i behov av vård och omsorg i samband med boendet. Vid boende i servicebostad och gruppboende ges vård enligt invånarens behov.

I ett servicehus betalar den boende hyra eller bolagshyra för sin bostad, och för tjänsterna enligt hur den boende använder tjänsterna. Den boende betalar även själv sina övriga bostads-, mat- och läkemedelskostnader. Den boende kan få bostadsbidrag för pensionstagare, vårdbidrag och sjukvårdsersättning. Den boende kan själv möblera sin bostad.

Serviceboendet räknas som öppen vård. Offentliga och privata serviceproducenter kan ordna serviceboende.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 20.9.2021