suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

RekryteringsUtbildning

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

RekryteringsUtbildning är bra om du inte hittar kompetenta medarbetare och det råder brist på nyutexaminerade.

Rekryteringsutbildning

• skräddarsys för ditt företags behov

• varar i regel 3–9 månader – minimilängden är 10 utbildningsdagar

• ger de studerande yrkeskunskaper för arbetsuppgiften enligt arbetsgivarens behov

• kan också planeras i samarbete med flera arbetsgivare.

RekryteringsUtbildn ...

Gör så här

 1. Tag kontakt med den lokala NTM-centralen eller AN-byrån.
 2. Gör ett förslag om gemensam anskaffning av utbildning. Använd i första hand den elektroniska blanketten. Om det inte är möjligt att lämna in den elektroniska blanketten, fyll i blanketten "Arbetsgivarens förslag till utbildning som anskaffas gemensamt (TEM607)" och skicka blanketten till den lokala NTM-centralen eller AN-byrån.
 3. Handläggaren av ditt förslag bedömer personalens utbildningsbehov tillsammans med dig och upprättar en preliminär utbildningsplan.
 4. När utbildningsplanen är upprättad ber handläggaren av ditt förslag om offerter av potentiella utbildare enligt förfarandena för offentlig upphandling. Du väljer utbildare tillsammans med handläggaren av ditt förslag. Handläggaren gör upphandlingen av utbildare enligt bestämmelserna om offentlig upphandling med beaktande av arbetsgivarens önskemål. Upphandlingsavtal ingås om anordnandet av utbildningen.
 5. Ni kommer tillsammans överens om marknadsföring av utbildningen och om företagets synlighet i kommunikationen.
 6. Du avtalar med utbildaren och handläggaren av ditt förslag om antagningen av studerande. Vid antagningen av studerande kan även lämplighetsbedömning, tester och andra sakkunniga användas.
 7. Utbildningens tidsplaner, innehåll och inlärning i arbetet genomförs i enlighet med målen och upphandlingsavtalet.
 8. Parterna följer upp och utvärderar genomförandet av utbildningen tillsammans.
 9. Du som arbetsgivare ingår anställningsförhållanden med dem som klarar utbildningen.

För vem och på vilka villkor

I utbildningen avläggs inga examina eller delexamina.

RekryteringsUtbildning är avsedd för en eller flera arbetsgivare som behöver nya kompetenta medarbetare. Utbildningen passar också arbetsgivare inom offentlig sektor.

Tjänsten är behovsprövad. Normal introduktions- och personalutbildning som ska betalas av arbetsgivaren kan inte finansieras som RekryteringsUtbildning och inte heller utbildning som arbetsgivare ordnar för att uppfylla de nationella utbildningsnormerna.

Servicen tillhandahålls av

Närings-, trafik- och miljöcentralen, Arbets- och näringsbyrån

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 25.10.2023