suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

RekryteringsUtbildning

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

RekryteringsUtbildning är bra om du inte hittar kompetenta medarbetare och det råder brist på nyutexaminerade.

RekryteringsUtbildning

 • skräddarsys för företagets behov
 • pågår normalt 3–9 månader men omfattar minst 10 utbildningsdagar
 • ger studerande yrkeskompetens för arbetsuppgifter enligt arbetsgivarens behov
 • kan även planeras i samarbete mellan flera arbetsgivare.

RekryteringsUtbildning är arbetslivsinriktad. Målet kan vara tilläggsutbildning, kompletterande utbildning eller utbildning som syftar till yrkesbyte. Utbildningen omfattar både teoretisk undervisning och handledd inlärning i arbetet och arbetspraktik.

De som klarar utbildningen får jobb i ditt företag. Deltagare kan få jobb till exempel hos bemanningsföretag eller bli underleverantörer till dig som arbetsgivare som företagare.

Gör så här

 1. Kontakta den lokala arbets- och näringsbyrån eller NTM-centralen och föreslå en RekryteringsUtbildning genom att fylla i blanketten ”Arbetsgivarens framställning om samanskaffningsutbildning (TEM607)” och skicka den till arbets- och näringsbyrån eller NTM-centralen.
 2. Du och representanten för TE-tjänsterna bedömer utbildningshoven hos de personer som ska rekryteras och ni gör tillsammans upp en preliminär utbildningsplan för företaget.
 3. När utbildningsplanen är upprättad ber arbets- och näringsförvaltningen potentiella utbildare att lämna in offerter enligt förfarandena för offentlig upphandling. Du väljer utbildaren tillsammans med arbets- och näringsförvaltningen. Upphandlingsavtal ingås om anordnandet av utbildningen.
 4. Marknadsföring och information om utbildningen: Parterna avtalar om marknadsföring av utbildningen och om företagets synlighet i kommunikationen.
 5. Du avtalar med utbildaren och arbets- och näringsförvaltningen om antagningen av studerande. Vid antagningen av studerande kan även lämplighetsbedömning, tester och andra sakkunniga användas.
 6. Utbildningens tidsplaner, innehåll och inlärning i arbetet genomförs i enlighet med målen och upphandlingsavtalet.
 7. Parterna följer upp och utvärderar genomförandet av utbildningen tillsammans.
 8. Du som arbetsgivare ingår anställningsförhållanden med dem som klarar utbildningen.

För vem och på vilka villkor

RekryteringsUtbildning är avsedd för en eller flera arbetsgivare som behöver nya kompetenta medarbetare. Utbildningen passar också arbetsgivare inom offentlig sektor.

Tjänsten är behovsprövad. Normal introduktions- och personalutbildning som ska betalas av arbetsgivaren kan inte finansieras som RekryteringsUtbildning och inte heller utbildning som arbetsgivare ordnar för att uppfylla de nationella utbildningsnormerna.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Priset på utbildningen bestäms utifrån anbudsförfarandet. NTM-centralen står för 70 procent och arbetsgivaren för 30 procent av utbildningskostnaderna (exkl. moms). Priset varierar beroende på utbildningsområde, utbildningens längd och innehåll samt antalet studerande.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen, Arbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkengelska, svenska, finska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 5.5.2021