suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

RekryteringsUtbildning

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

RekryteringsUtbildning är bra om du inte hittar kompetenta medarbetare och det råder brist på nyutexaminerade.

Rekryteringsutbildning

 • skräddarsys för ditt företags behov
 • varar i regel 3–9 månader – minimilängden är 10 utbildningsdagar
 • ger de studerande yrkeskunskaper för arbetsuppgiften enligt arbetsgivarens behov
 • kan också planeras i samarbete med flera arbetsgivare.

RekryteringsUtbildning är arbetslivsinriktad. Målet kan vara mertids- eller kompletteringsutbildning eller utbildning som syftar till yrkesbyte. Utbildningen omfattar både teoretisk undervisning och handledd inlärning i arbetet.

De som klarar utbildningen får jobb i ditt företag. Deltagare kan få jobb till exempel hos bemanningsföretag eller bli underleverantörer till dig som arbetsgivare som företagare.

Gör så här

 1. Kontakta den lokala NTM-centralen eller arbets- och näringsbyrån.
 2. Använd helst den elektroniska blanketten. Om det inte är möjligt, fyll i utskrivbara blanketten "Arbetsgivarens framställning om samanskaffningsutbildning (TEM607)".
 3. Skicka blanketten till NTM-centralen eller arbets- och näringsbyrån.
 4. En representant för arbets- och näringsförvaltningens tjänster bedömer tillsammans med dig de rekryterade personernas utbildningsbehov och utarbetar tillsammans en preliminär utbildningsplan för ditt företag.
 5. När utbildningsplanen är upprättad ber arbets- och näringsförvaltningen potentiella utbildare att lämna in offerter enligt förfarandena för offentlig upphandling. Du väljer utbildaren tillsammans med arbets- och näringsförvaltningen. Arbets- och näringsförvaltningen gör upphandlingen av utbildare enligt bestämmelserna om offentlig upphandling med beaktande av arbetsgivarens önskemål. Upphandlingsavtal ingås om anordnandet av utbildningen.
 6. Marknadsföring och information om utbildningen: Parterna avtalar om marknadsföring av utbildningen och om företagets synlighet i kommunikationen.
 7. Du avtalar med utbildaren och arbets- och näringsförvaltningen om antagningen av studerande. Vid antagningen av studerande kan även lämplighetsbedömning, tester och andra sakkunniga användas.
 8. Utbildningens tidsplaner, innehåll och inlärning i arbetet genomförs i enlighet med målen och upphandlingsavtalet.
 9. Parterna följer upp och utvärderar genomförandet av utbildningen tillsammans.
 10. Du som arbetsgivare ingår anställningsförhållanden med dem som klarar utbildningen.

För vem och på vilka villkor

I utbildningen avläggs inga examina eller delexamina.

RekryteringsUtbildning är avsedd för en eller flera arbetsgivare som behöver nya kompetenta medarbetare. Utbildningen passar också arbetsgivare inom offentlig sektor.

Tjänsten är behovsprövad. Normal introduktions- och personalutbildning som ska betalas av arbetsgivaren kan inte finansieras som RekryteringsUtbildning och inte heller utbildning som arbetsgivare ordnar för att uppfylla de nationella utbildningsnormerna.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

NTM-centralen står för 70 procent och arbetsgivaren för 30 procent av utbildningskostnaderna (exkl. moms).

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen, Arbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Lappland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkengelska, svenska, finska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 25.10.2021