suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Rekryterande testning av yrkesskickligheten, branscher inom teknologiindustrin (EU-/EES-länderna)

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Med hjälp av rekryterande testning av yrkesskickligheten inom teknologiindustrin stöds rekryteringen av internationella yrkes- och specialkunniga personer till branscher inom teknologiindustrin i Finland från EU- och EES-länder. Huvudbranscherna är elektronik- och elindustri, maskin- och metallvaruindustri, metallförädling, planering och konsultation samt informationsteknik.

Servicehelheten för t ...

Gör så här

  1. Tag kontakt med den lokala NTM-centralen eller TE-byrån.
  2. Gör en framställning om samfinansierad tjänsteupphandling till NTM-centralen i ditt område. Fyll i den utskrivbara blanketten och skicka den till NTM-centralen i ditt område eller kontakta NTM-centralen i ditt område.
  3. En representant för NTM-centralen kontaktar dig och bedömer situationen tillsammans med dig.
  4. Den regionala NTM-centralen gör en beställning i enlighet med prioritetsordningen i det ramavtal som redan konkurrensutsatts.
  5. Serviceproducenten utarbetar en genomförandeplan för arbetsgivaren och NTM-centralen.
  6. NTM-centralen, arbetsgivaren–beställaren och serviceproducenten upprättar ett upphandlingsavtal och kommer överens om detaljerna i tjänsten.

För vem och på vilka villkor

Servicehelheten för rekryterande testning av yrkesskickligheten skräddarsys enligt företagets behov. Tillsammans med arbetsgivaren kommer man överens om mål, innehåll, längd och förverkligandesätt.

Serviceprodukten passar för både små, medelstora och stora företags behov. Även offentliga sektorn – staten, kommuner, samkommuner och församlingar – kan använda tjänsten.

Tjänsten är beroende av prövning och är avgiftsbelagd. Servicehelheten finansieras av arbetsgivaren samt arbets- och näringsförvaltningen tillsammans. Arbetsgivarens andel är 50 procent av det totala priset.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Birkaland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 25.1.2023