suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Rehabiliterande arbetsverksamhet

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Syftet med rehabiliterande arbetsverksamhet är att förbättra en klients förutsättningar att bli sysselsatt samt att öka klientens välbefinnande och stärka hens livskompetens. Arbetsverksamhet ordnas 1-4 dagar per vecka 4-8 timmar per dag enligt vad som avtalats. Också platsen för arbetsverksamhet och arbetsuppgifterna planeras individuellt. Till den arbetssökande betalas arbetslöshetsförmån och dessutom ersättning för kostnader 9 €/arbetsverksamhetsdag.

I Soite-området fungerar Mellersta Österbottens sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen som har en servicepunkt i Karleby. I landsorten görs arbetet av Soites yrkesutbildade inom socialtjänsterna.

Mellersta Österbottens sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen har sin servicepunkt för Halso, Kaustby och Vetil vid Familje- och socialcentret Pajala. Kannus servicepunkt finns i samma lokaler som Kannus socialbyrå. Servicepunkten för Toholampi och Lestijärvi finns vid Toholampi socialbyrå. Servicepunkten i Perho finns vid Perho socialbyrå.

Gör så här

Du kan kontakta handledare inom rehabiliterande arbetsverksamhet per telefon.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rehabiliterande arbetsverksamhet är avsedd för personer som på grund av arbetslöshet eller andra orsaker har varit utanför arbetsmarknaden under lång tid. Syftet med verksamheten är att förbättra deltagarnas sysselsättnings- eller utbildningsmöjligheter.

Rehabiliterande arbetsverksamhet stärker deltagarnas arbets- och funktionsförmåga samt vardags- och livskompetens. Deltagarna står inte i arbets- eller tjänsteförhållande till den som ordnar verksamheten. Deltagaren får en daglig ersättning för arbetsverksamheten. Den kommunala myndigheten gör tillsammans med deltagaren upp en aktiveringsplan som följs upp.

Kommunen ordnar verksamheten i samarbete med arbets- och näringsministeriet.

Lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Halsua, Kannus, Kannus, Karleby, Karleby, Kaustby, Kaustby, Kronoby, Kronoby, Lestijärvi, Lestijärvi, Perho, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Toholampi, Vetil, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 2.4.2020