suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Regionalt transportstöd

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Ett bidrag för små och medelstora företag i glesbygden. Bidraget är ämnat att sänka transportkostnaderna.

Transportbidraget främjar liten och medelstor företagsverksamhet i glest bebodda områden genom att det minskar på kostnadsbelastningen av att transportera varor över långa sträckor. Bidraget kan beviljas för transportavgifter i inrikestrafik när det som transporteras är produkter som företage ...

Gör så här

Ansök om transportstödet från och med den 1 januari 2021 i regionförvaltningens e-tjänst. Man loggar in i regionförvaltningens e-tjänst med hjälp av Suomi.fi-tjänsten. I Suomi.fi-identifikation identifierar sig företagets representant med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Mer information om e-tjänsten för företagsstöd kan fås via Företags Finlands telefontjänst. Alla ansökningar om transportstöd handläggs på NTM-centralen i Norra Österbotten.

Stödet ska ansökas senast tre månader efter att perioden i fråga (ett kalenderår) har gått ut.

Vi rekommenderar att du kontaktar en expert på NTM-centralen innan du lämnar ansökan, särskilt om du ansöker om stödet för första gången.

För vem och på vilka villkor

Transportstöd beviljas små eller medelstora företag som bearbetat de transporterade produkterna och som i egenskap av avsändare av en vara har betalat transportavgiften. Definitionen av storleken på ett företag grundar sig på Europeiska kommissionens definition av små och medelstora företag 2003/361/EG.

 • Stödet kan beviljas för inrikes transportavgifter för produkter tillverkade av små och medelstora företag och för hamnverksamhet i samband med att sådana produkter skeppas (stöd för hamnverksamhet).
 • Stödet kan beviljas när produkten har tillverkats i något av följande områden: Landskapen Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland, Norra Karelen, Norra Savolax och Södra Savolax och kommunerna Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi i Kinnula, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi och Viitasaari.
 • För att ge rätt till stöd ska transporten avgå från den plats där produkten har tillverkats.
 • Stödet beviljas inte för transport av begagnade varor, råvaror eller motsvarande ringa bearbetade varor.
 • Transportstöd beviljas inte för transporter med företagets egna transportmedel.
 • Transportstöd kan inte heller beviljas företag som upphört med sin verksamhet eller konkursbon.

Stödbelopp:

 • Transportstödet är 9–20 procent av transportavgiften.
 • Stödprocenten är högre ju längre transportsträckan är. Transportsträckan i Finland ska vara minst 266 km. Om transporten går till en hamn som ger rätt till stöd för hamnverksamhet ska transportsträckan vara minst 101 km lång. Transportsträckan fastställs enligt den kortaste tillgängliga rutten.

Beloppet för stödet för hamnverksamhet:

 • Stöden för hamnverksamhet beviljas enligt den transporterade varans vikt. Stödet omfattar hamnarna i Bottniska viken från Sastmola norrut samt hamnarna i Saimenområdet.
 • Stödet för hamnverksamhet är 1 euro eller 2 euro per ton, beroende på var hamnen finns.

Transportstöd ska ansökas i efterhand baserat på realiserade och betalda transporter.

 • Stödet ska ansökas för ett kalenderår åt gången (1 januari–31 december)
 • och ansökan ska lämnas senast tre månader efter att perioden i fråga har gått ut.

Avgångsdatumet avgör vilken period en transport tillhör.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Norra Österbotten

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 10.3.2022