suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Rapportering av uppgifter till NTM-centralen enligt miljötillstånds- eller anmälningsbeslutet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om din verksamhet med stöd av miljöskyddslagen är miljötillståndspliktig eller anmälningspliktig ska du lämna in utsläpps-, uppföljnings- och kontrolluppgifterna till NTM-centralens tillsynsmyndighet för miljöskydd. De uppgifter som ska rapporteras har fastställts i miljötillstånds- eller anmälningsbeslutet.

Rapporteringsuppgifter behövs för tillsynen över tillstånds- eller anmälningspliktig verk ...

Gör så här

Använd Regionförvaltningens e-tjänst för rapporteringen. De uppgifter du lämnar in via den överförs till YLVA-systemet, som upprätthålls av statens tillsynsmyndighet för miljöskydd, NTM-centralen.

Regionförvaltningens e-tjänst fungerar bäst med webbläsarna Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Välj i Regionförvaltningens e-tjänst: Tjänster > E-tjänst för miljöärenden - YLVA.

Logga in i systemet. Användningen av tjänsten förutsätter stark personlig identifiering (mobilcertifikat, bankkoder eller certifikatkort). Företaget kan ge personer fullmakt att uträtta ärenden i företagets namn i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Den ärendefullmakt som används i detta ärende kallas ”Rapportering om frågor enligt miljöskyddslagen och avfallslagen”.

Ange företagets FO-nummer och välj rätt objekt, uppgift (för periodisk rapportering) och rapporteringsår.

Om det inte finns någon lämplig blankett för den information som ska rapporteras, skicka in uppgifterna som en bilaga. Som bilaga kan du skicka till exempel en årsrapport som innehåller en sammanfattning av anläggningens verksamhet samt en analys av kontrollresultaten och deras betydelse och utsläppsutvecklingen.

Påbörja endast ett ärende för varje rapporteringsår. Du kan fortsätta ett påbörjat ärende via fliken "Skrivbord".

Skicka in de färdiga blanketterna via fliken "Sändning”. De skickade blanketterna visas i tjänsten under fliken "Arkiv".

Rapporterna registreras och arkiveras elektroniskt i tillsynsmyndighetens ärendehanteringstjänst. Rapporterna sparas också i Regionförvaltningens e-tjänst under fliken "Arkiv".

Mer information om hur du använder e-tjänsten och fyller i blanketterna finns på webbplatsen miljo.fi. Beakta även de branschspecifika tilläggsanvisningarna. Kontakta vid behov NTM-centralens ansvariga övervakare. Tekniska frågor kan skickas till YLVAS funktionsbrevlåda ylva@ely-keskus.fi.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Regionförvaltningens e-tjänst fungerar bäst med webbläsarna Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Tjänsten förutsätter stark personlig identifiering (mobilcertifikat, bankkoder eller certifikatkort).


Tidsfrist

Rapportera årsuppgifterna före utgången av februari eller före den tidpunkt som anges i tillstånds- eller anmälningsbeslutet. Rapportera månadsuppgifterna senast den tidpunkt som anges i tillstånds- eller anmälningsbeslutet. Gör kompletteringarna inom den tidsfrist som övervakaren meddelat.

Handläggningstid

Tillsynsmyndigheten behandlar i regel årsuppgifterna inom högst 90 dygn och månadsrapporterna inom högst 30 dygn.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 23.9.2022