suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Rådgivningspsykologtjänster

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Rådgivningspsykologens tjänster är avsedda för barn under skolåldern vars utveckling är förknippad med olika utmaningar. Dessa är bland annat:

Barnet har koncentrationssvårigheter eller är överaktivt.

Barnet verkar inte lära sig saker på samma sätt som andra barn i samma ålder.

Barnets beteende avviker påtagligt från beteendet hos andra barn i samma ålder.

Rådgivningspsykologen bedömer och under ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

För att få komma till rådgivningspsykologens mottagning behövs remiss från t.ex. rådgivningen, en läkare eller rehabiliteringsaktör (tal-, ergo- eller fysioterapeut).

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 23.5.2023