suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Rådgivning kring avfallshantering

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Kommunens uppgift är enligt avfallslagen att ge råd och informera kunder, målsättningen är att minska avfallets skadlighet samt att ordna vederbörlig avfallshantering.

Frågor angående ordnandet av avfallshanteringen, sorteringen av avfall eller angående mottagningsställen för avfall kan riktas per telefon eller e-mail till Botniarosk. Information finns också på hemsidan och Facebook. I pappersformat finns det Hushållens avfallsguide samt årligen utkommande väggkalender samt kundtidning.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rådgivning kring hantering av kommunalt avfall ges av kommunen och kommunens avfallsanläggning. Kommuninvånarna får information om miljökonsekvenser som den egna verksamheten ger upphov till, hållbar förbrukning, återvinning, kompostering, matsvinn och avfallshantering. Syftet med rådgivningen är att minska mängden kommunalt avfall och avfallets skadlighet, främja återvinning samt säkerställa lämplig avfallshantering. Du kan anmäla nedskräpning eller brister i hantering och lagring av farliga ämnen till kommunens avfallsrådgivning.

Rådgivning kring avfallshantering kan fås exempelvis på nätet, i tryckta publikationer och på informationsmöten. Kommunen kan ordna rådgivning själv eller på annat sätt, till exempel som köptjänst.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avOy Botniarosk Ab
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Kurikka, Närpes, Östermark, Storå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 17.8.2021