suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Rådgivning kring avfallshantering

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

I Lovisa gäller Borgå regionala avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter och i Lappträsk Kymmene avfallsnämnds avfallsbestämmelser. I avfallshanteringsföreskrifterna ingår bestämmelser om hur avfallshanteringen ordnas, hur olägenheter orsakade av avfall förebyggs och om annat som gäller avfallshanteringen. Föreskrifterna gäller alla invånare och övriga aktörer i kommunerna.

Miljövårdsmyndighet ...

Gör så här

http://www.rosknroll.fi/

http://www.kymenlaaksonjate.fi/fi

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rådgivning kring hantering av kommunalt avfall ges av kommunen och kommunens avfallsanläggning. Kommuninvånarna får information om miljökonsekvenser som den egna verksamheten ger upphov till, hållbar förbrukning, återvinning, kompostering, matsvinn och avfallshantering. Syftet med rådgivningen är att minska mängden kommunalt avfall och avfallets skadlighet, främja återvinning samt säkerställa lämplig avfallshantering. Du kan anmäla nedskräpning eller brister i hantering och lagring av farliga ämnen till kommunens avfallsrådgivning.

Rådgivning kring avfallshantering kan fås exempelvis på nätet, i tryckta publikationer och på informationsmöten. Kommunen kan ordna rådgivning själv eller på annat sätt, till exempel som köptjänst.

Servicen tillhandahålls av

Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten

Ansvarig för tjänsten

Lovisa stad
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.11.2020