suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Rådgivning kring avfallshantering

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Korsholms kommun
Område: Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes, Vörå
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

I Korsholm, Vörå, Malax och Korsnäs sköts avfallshanteringen av Ab Stormossen Oy. I Närpes, Kristinestad och Kaskö sköts avfallshanteringen av Oy Botniarosk Ab.

Vasaregionens avfallsnämnd har hand om myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshanteringen inom Ab Stormossen Oy:s verksamhetsområde för kommunerna Korsholm, Vörå, Malax och Korsnäs kommun. Värdkommun är Vasa stad. Sydösterbottens avfallsnämnd har hand om myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshanteringen inom Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde för kommunerna Närpes, Kristinestad och Kaskö. Värdkommun är Östermark. Avfallsnämnderna ansvarar inom sitt verksamhetsområde för myndighetsuppgifter enligt avfallslagen och beslutar om ärenden som enligt avfallslagen ålagts kommunen.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rådgivning kring avfallshantering ges av kommunen och kommunens avfallsanläggning. Kommuninvånarna kan få information om miljökonsekvenser som deras verksamhet ger upphov till, hållbar förbrukning, återvinning, kompostering, matavfall och avfallshantering. Syftet med rådgivningen är att minska mängden kommunalt avfall och dess skadeverkan samt trygga en lämplig avfallshantering.

Rådgivning kring avfallshantering kan fås exempelvis på nätet, i tryckta publikationer och på informationsmöten. Kommunen kan ordna rådgivning själv eller på annat sätt, till exempel som köptjänst.


Servicen tillhandahålls av: 
Korsholms kommun