suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Rådgivning för företagande

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

FöretagsFinland-telefontjänst:

  • Ger råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag
  • Ger råd om offentliga företags- och arbetsgivartjänster, bl.a. tjänster som berör NTM-centralerna, Arbets- och näringsbyråerna, Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen, Business Finland, Finnvera samt vägleder i till dessa hörande elektroniska tjänster.
  • Styr vid behov till andra offentliga fö ...

Gör så här

Kontakta oss via telefon (0295 020 501), chat eller med kontaktblankett.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Karelen

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 20.3.2024