suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Psykologtjänsterna inom elevhälsan

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Elevhälsan är i första hand en förebyggande verksamhet som stöder läroanstaltsgemenskapen. Dessutom har barn, elever och studerande rätt till individuellt inriktad elevhälsa.

Livssituationen kan ibland bli sådan att du vill diskutera den på tumanhand med en sakkunnig inom elevhälsan. Diskussionerna är konfidentiella och frivilliga.

Du kan bland annat diskutera följande teman med din psykol ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

När du är elev inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen eller är studerande på ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt, har du tillgång till psykologtjänsterna oberoende av din hemkommun. Psykologtjänsten är frivillig och kostnadsfri.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 2.4.2024