suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Psykologtjänster för barn under skolåldern

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Psykologtjänsterna för barn under skolåldern är en del av familjecentrets tjänster. Med familjecenter avses en helhet av tjänster som riktar sig till barn, ungdomar och familjer för att främja välbefinnande, hälsa, tillväxt och utveckling. Familjecentret erbjuder tidigt stöd, vård, rehabilitering samt vissa specialtjänster.

Psykologtjänsten för barn under skolåldern har som mål att stöda föräl ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Alla barn under skolåldern har rätt till tjänsten. För att få servicen behövs en bedömning eller en remiss av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller en lärare inom småbarnspedagogik. Behovet av en remiss varierar från kommun till kommun. För att få en bedömning och/eller remiss ska du kontakta rådgivningen i din kommun eller ta upp frågan i dagvården.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 7.6.2024