suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Psykiatrisk öppenvård

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vårdplanen utarbetas i samarbete med dig och dina närstående. Våra vårdprogram bygger på vetenskapliga evidens.

Vi ger psykiatrisk öppenvård på de psykiatriska poliklinikerna i Fiskehamnen, Dal, Malm och Nordsjö samt vid öppenvårdsenheterna i Aurorasjukhusets område.

I Aurorasjukhusets område finns bland annat undersöknings- och vårdcentralen för bipolär sjukdom, psykiatriska dagavdelningar, gruppterapicentralen, enheten för psykofysisk fysioterapi, specialvårdspolikliniken samt enheterna för mobil och effektiverad öppenvård.

För våra tjänster krävs en remiss från läkare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 12.8.2022