suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Psykiatrisk boenderehabilitering

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Enheterna för boenderehabilitering ger träning för att de boenden lär sig klara med sina sjukdomssymtom, sköta sin egen hälsa och klara sig i vardagen och i den sociala växelverkan. Rehabiliteringen baserar sig på en vård- och rehabiliteringsplan som uppgörs tillsammans med klienten, samt ett veckoprogram och olika gruppaktiviteter.

Vårdpersonalen är på plats vanligen på vardagar kl. 8 - 20 och på veckoslut kl. 9 - 17. Klienterna erbjuds dessutom läkar-, socialarbetar- och ergoterapeuttjänster.

För vem och på vilka villkor

18 års ålder.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Patienterna kommer till boenderehabilitering med remiss.

Personalen intervjuar boendekandidaterna.

Beslutet fattas av SAS-gruppen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rehabiliteringsklienter inom mentalvården har rätt att vid behov få stöd för att bo självständigt. Tjänster erbjuds i första hand i klientens eget hem. En socialhandledare, bostadsrådgivare eller annan stödperson hjälper till med att skaffa bostad, göra sig hemmastadd och ordna vardagssysslor. Stödet kan vara kort- eller långvarigt. Syftet är att främja klientens rehabilitering, självständighet och funktionsförmåga.

Serviceboende ordnas för rehabiliteringsklienter inom mentalvården som behöver såväl en lämplig bostad som vård och omsorg. I ett intensifierat serviceboende finns det tillgång till vård och omsorg dygnet runt.

Rehabiliteringsklienter inom mentalvården kan också få stöd genom att bo på en anstalt under en tid. Det går att få långvarig vård och omsorg på en anstalt om det är nödvändigt för rehabiliteringsklientens hälsa eller säkerhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 22.5.2022