suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

PrecisionsUtbildning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

PrecisionsUtbildning är skräddarsydd anpassad efter företagets och personalens behov, som även lämpar sig vid permitteringar för viss tid.

PrecisionsUtbildning är ett alternativ till utbildning av den nuvarande personalen när det sker förändringar i företaget som kräver att företagarens och arbetstagarnas kompetens uppdateras grundligt. Det kan handla om tekniska eller verksamhetsrelaterade förändringar. Syftet med PrecisionsUtbildning är också att förhindra permitteringar eller uppsägningar. Utbildning kan ordnas under eller i stället för permitteringar för viss tid.

PrecisionsUtbildning är skräddarsydd anpassad efter behoven hos ditt företag och dess personal, som utvecklar kompetensen med tanke på framtida arbetsuppgifter. Utbildningen inte möjliggör avläggande av examensdelar eller hela examina.

Målet är att de som deltar i utbildningen fortsätter att vara anställda av samma arbetsgivare.

Gör så här

  1. Kontakta den lokala NTM-centralen eller arbets- och näringsbyrån.
  2. Använd helst den elektroniska blanketten. Om det inte är möjligt, anväd den utskrivbara blanketten ”Arbetsgivarens framställning om samanskaffningsutbildning (TEM607)”.
  3. Skicka blanketten till NTM-centralen eller arbets- och näringsbyrån.
  4. En representant för arbets- och näringsförvaltningen bedömer personalens utbildningsbehov tillsammans med dig och upprättar en preliminär utbildningsplan.

För vem och på vilka villkor

PrecisionsUtbildning passar i synnerhet små och medelstora företag. PrecisionsUtbildning kan också ordnas för den offentliga sektorn: staten, kommuner, samkommuner och församlingar.

Tjänsten är behovsprövad. Normal introduktions- och personalutbildning som ska betalas av arbetsgivaren kan inte finansieras som PrecisionsUtbildning och inte heller utbildning som arbetsgivare ordnar för att uppfylla de nationella utbildningsnormerna.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

PrecisionsUtbildning finansieras gemensamt av arbetsgivaren och arbets- och näringsförvaltningen. Arbetsgivaren står för 30–50 procent av de totala kostnaderna. Arbetsgivarens betalningsandel beror på företagets storlek och omsättning eller balansomslutning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen, Arbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Birkaland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 25.10.2021