suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

PrecisionsUtbildning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

PrecisionsUtbildning är yrkesinriktad utbildning som anpassats för din personals behov och som även lämpar sig vid situationer med permitteringar för viss tid.

PrecisionsUtbildning är ett alternativ till utbildning av den nuvarande personalen när det sker förändringar i ditt företaget som kräver att företagarens och arbetstagarnas kompetens uppdateras grundligt. Det kan handla om tekniska eller v ...

Gör så här

  1. Kontakta den lokala NTM-centralen eller AN-byrån.
  2. Gör ett förslag på utbildning som anskaffas gemensamt. Använd i första hand den elektroniska blanketten. Om det inte är möjligt att skicka in den elektroniska blanketten, fyll i blanketten "Arbetsgivarens förslag till utbildning som anskaffas gemensamt (TEM607)" och skicka blanketten till den lokala NTM-centralen eller AN-byrån.
  3. Handläggaren av ditt förslag bedömer personalens utbildningsbehov tillsammans med dig och upprättar en preliminär utbildningsplan.

För vem och på vilka villkor

PrecisionsUtbildning passar i synnerhet små och medelstora företag. PrecisionsUtbildning kan också ordnas för den offentliga sektorn: staten, kommuner, samkommuner och församlingar. PrecisionsUtbildningen varar minst 10 utbildningsdagar per studerande.

Tjänsten är behovsprövad. Normal introduktions- och personalutbildning som ska betalas av arbetsgivaren kan inte finansieras som PrecisionsUtbildning och inte heller utbildning som arbetsgivare ordnar för att uppfylla de nationella utbildningsnormerna.

Servicen tillhandahålls av

Närings-, trafik- och miljöcentralen, Arbets- och näringsbyrån

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 31.7.2023