suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning erbjuder stöd, handledning och vård i frågor som gäller utvecklingsstörningar.

På polikliniken för personer med utvecklingsstörning utreds klientens servicebehov i samarbete med socialarbetet och görs undersökningar samt ges utlåtanden i olika skeden av livet. Den centrala serviceformen är planering och ordnande av rehabilitering i samarbete med klienten, hans eller hennes familj och närarbetare.

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning

– gör en individuell bedömning av behovet av specialomsorg för sina klienter

– bedömer, ordnar med och kontrollerar behovet av rehabiliterings- och hjälpmedel

– erbjuder sina klienter undersöknings-, vård-, rehabiliterings-, handlednings- och rådgivningstjänster.

Du kan söka dig som klient via socialarbetaren inom service och stöd på grund av handikapp i det egna bostadsområdet.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Klienterna besöker polikliniken på arbetsgrupps- och arbetarmottagningar. Dessutom arbetar man med klienterna i sådana verksamhetsmiljöer som är bekanta för dem (hemmet, daghemmet, skolan, grupphemmet, arbets- och verksamhetscentra). Målet är att främja klienternas funktionsförmåga och stödja deras delaktighet i samhället. Man samarbetar med klientens familj, socialarbetare, daghem, skolor, arbets- och dagaktiviteter, grupphem samt andra samarbetsparter.

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning fokuserar på frågor kring utvecklingsstörningar i olika skeden av livet. Tyngdpunkter i arbetet är till exempel beteendeproblem och psykiska problem, autismrehabilitering, epilepsi, interaktion och kommunikation samt utbildning och konsultationer.

För vem och på vilka villkor

Poliklinikens läkare och en psykolog bedömer förutsättningarna för en klientrelation utifrån nödvändiga dokument. Personer från Helsingfors som diagnostiserats med utvecklingsstörning och beviljas klientrelation hos ledningsgruppen för specialvård kan bli poliklinikens klienter.

Servicen är avsedd för Helsingforsbor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 3.12.2021