suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Personlig assistans

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Med personlig assistans avses nödvändig assistans för en person med funktionsnedsättning i vardagliga funktioner, arbete, studier, hobbyer, samhällelig delaktighet och i upprätthållande av social interaktion.

Hjälpbehovet ska bero på andra än med åldrande förknippade sjukdomar och funktionsbegränsningar. Personlig assistans är inte hjälpbehov som i regel förutsätter vård, omvårdnad och uppsikt. ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

När det gäller personlig assistans, anses som gravt funktionsnedsatt den som till följd av en långvarig eller framskridande funktionsnedsättning eller en sådan sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara den dagliga livsföringen. Hjälpbehovet ska bero på andra än med åldrande förknippade sjukdomar och funktionsbegränsningar. Personlig assistans är inte sådana hjälpbehov som i regel förutsätter vård, omvårdnad och uppsikt. Personlig assistans ersätter inte hemvård.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 2.4.2024