suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Påverkan av generalplanläggning

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Du kan följa med planläggningen i vår kommun genom att

- läsa planläggningsöversikten, som publiceras årligen

- bekanta dig med aktuella planer, planläggningens webbsida

- följa med kungörelseannonserna i Vasabladet och Pohjalainen

Du kan påverka planläggningen genom att

- kontakta planläggningsavdelningen

- lämna in en åsikt

- lämna in en anmärkning

- söka ändring, lämna in besvär

Gör så här

Kommunen ger anvisningar till dem som vill påverka generalplanläggningen.

För vem och på vilka villkor

Alla vars förhållanden eller intressen generalplanläggningen påverkar har rätt att delta i generalplanläggningsprocessen och för sin del påverka den.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Generalplanen anger hur kommunen planerar använda och indela områden mellan boende, arbetsliv, trafik, rekreation och andra funktioner. Bestämmelser om generalplanen finns i markanvändnings- och bygglagen.

Kommunen kan utarbeta en generalplan antingen ensam eller tillsammans med sina grannkommuner (gemensam generalplan).

Servicen tillhandahålls av

Korsholms kommun

Ansvarig för tjänsten

Korsholms kommun
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.11.2023