suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Skatteförvaltningen

Överlåtelseskatt

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När du köper en fastighet, en bostadsaktie eller ett annat värdepapper ska du lämna in en deklaration om överlåtelseskatt och betala överlåtelseskatt. Deklarationen lämans in och skatten betalas i allmänhet av köparen.

Överlåtelseskatt behöver inte betalas till exempel

  • för en första bostad, om vissa villkor uppfylls (lämna ändå in en deklaration)
  • om skattebeloppet understiger 10 euro (lämna ...

Gör så här

Överlåtelseskatten ska deklareras och betalas på eget initiativ.

Du kan anmäla överlåtelseskatten antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett. Samfund, till exempel aktiebolag, ska lämna in deklarationen om överlåtelseskatt elektroniskt i MinSkatt.

Du kan betala överlåtelseskatten i MinSkatt eller i din nätbank. För betalningen behöver du Skatteförvaltningens kontonummer och ditt referensnummer för överlåtelseskatten, som du kan kontrollera i MinSkatt eller per telefon.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Skatteförvaltningen
Ansvarig för texten: Skatteförvaltningen
Uppdaterad: 18.12.2023