suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

OmställningsUtbildning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Genom OmställningsUtbildning kan ditt företaget ta ansvar för sina anställdas framtid när

• arbetet tar slut och företaget säger upp anställda av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker

• anställda permitteras tills vidare och det är osäkert om de kan återvända till sitt gamla jobb.

OmställningsUtbildning hjälper uppsagda arbetstagare att hitta ett nytt yrke eller en ny arbetsplats. Utbildni ...

Gör så här

  1. Kontakta den lokala NTM-centralen eller arbets- och näringsbyrån.
  2. Gör ett förslag om gemensam anskaffning av utbildning. Använd i första hand den elektroniska blanketten. Om det inte är möjligt att lämna in den elektroniska blanketten, fyll i blanketten "Arbetsgivarens förslag till utbildning som anskaffas gemensamt (TEM607)" och skicka blanketten till den lokala NTM-centralen eller AN-byrån.
  3. Handläggaren av ditt förslag bedömer personalens utbildningsbehov tillsammans med dig och upprättar en preliminär utbildningsplan.

För vem och på vilka villkor

OmställningsUtbildning är avsedd alla arbetsgivare i en situation där arbetsgivaren måste minska på personalen eller helt lägga ner sin verksamhet. Utbildningen kan användas i samband med permitteringar tills vidare. Utbildningen passar också arbetsgivare inom offentlig sektor. I OmställningsUtbildningen avläggs inga examina eller delexamina.

Tjänsten är behovsprövad. Normal introduktions- och personalutbildning som ska betalas av arbetsgivaren och utbildning som arbetsgivare ordnar för att uppfylla de nationella utbildningsnormerna kan inte finansieras som OmställningsUtbildning

I uppsägningssituationer regleras samarbetet mellan arbetsgivaren, arbetstagarna samt arbets- och näringsförvaltningen av lagstiftningen om omställningsskydd.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen, AN-byrån

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 31.7.2023