suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Nedskräpning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Skräp, saker och avfall som lämnats på allmänna områden kan anmälas till stadsmiljösektorns kundtjänst.

Om det är oklart vem som innehar det aktuella området lönar det sig att kontakta stadens miljötjänsters miljöskyddenheten , som kan reda ut vem det nedskräpade området tillhör.

Miljöskyddenheten kan ålägga den som skräpat ned att städa upp det nedskräpade området. Oftast får man inte reda på vem som har skräpat ned och då blir det på markägarens ansvar att städa upp.

För vem och på vilka villkor

Servicesedel kan användas vid tjänsten.

Kunnan konserniyhteisö Helsingin konserni 0201256-6

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 4.12.2021