suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Naturskydd

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Naturskyddet bygger på naturvårdslagen (1996). Dess huvudsyfte är att bevara naturens mångfald.

Naturskyddsmetoder är fridlysning av naturskyddsområden och naturminnesmärken samt skydd av naturtyper och vilda arter.

Helsingfors miljötjänsters miljöskyddenheten bereder fridlysningsförslag samt vård- och användningsplaner för naturskyddsområden som närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland fastställer.

Beslut om fridlysning av naturminnesmärken fattas av stadsmiljönämdens miljö- och tillståndssektionen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 5.12.2021