suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Naturskolan

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Stora Räntans naturskola verkar i Södra Helsingfors på en holme utanför Brunnsparken. Naturskolans termin sträcker sig från slutet av april till början av oktober. Förbindelsebåten kör med en halv timmes mellanrum och naturskoldagen är 3-5 timmar lång.

Naturskolan ger eleverna en introduktion om Östersjön, skärgårdsnaturen, miljöcentralen och energiteman. Utöver terrängarbeten lär man sig dessu ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 1.4.2023