suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Esbo stad

Naturskolan

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst
Område: Esbo
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

I Villa Elfvik pågår en naturskola, som erbjuder en hel dags naturundervisning riktad till låg- och högstadier i Esbo (främst för årskurs 3–9). Dessutom stöds miljöpedagogiken i skolor och daghem genom olika slag av kurser för dagvårds- och skolpersonalen.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är ämnad endast för skolor i Esbo


Servicen tillhandahålls av: 
Esbo stad