suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Naturskolan

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

I Villa Elfvik pågår en naturskola, som erbjuder en hel dags naturundervisning riktad till låg- och högstadier i Esbo (främst för årskurs 3–9). Dessutom stöds miljöpedagogiken i skolor och daghem genom olika slag av kurser för dagvårds- och skolpersonalen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är ämnad endast för skolor i Esbo

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 23.10.2020