suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Wilma

  • E-tjänst

Wilma är läroanstaltens www-anslutning. Denna Wilma-licens ägs av Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

I Wilma kan studerande göra kursval, uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

I Wilma kan lärare mata in vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare.

Via Wilma kan vårdnadshavare följa upp och reda ut studerandens frå ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.
Ansvarig för texten: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Uppdaterad: 10.2.2022