suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Utbildningsväsendet, ansökan om... - Fostran och utbildning, ansökan om allmänt understöd

  • E-tjänst

Allmänt understöd kan sökas av registrerade föreningar som har verkat minst ett år och vars verksamhet erbjuds helsingforsbor.

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Betjäningstider

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 5.9.2021