suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Ungdomsverksamhet, verksamhets- och löneunder... - Ansökan om verksamhetsunderstöd och löneunderstöd

  • E-tjänst

Verksamhets- och löneunderstöd beviljas till föreningar för yngre ungdomar och ungdomar och motsvarande i Helsingfors, i vilka 2/3 av medlemmarna är under 29 år gamla helsingforsare. För att få verksamhetsunderstöd ska minst hälften av medlemmarna dessutom vara 7–28 år gamla.

Verksamhetsunderstöd beviljas för föreningarnas årliga verksamhet. En förening som mottar löneunderstöd ska ha underlyd ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

1.1.2024–29.2.2024
måndag-söndag 0.01–23.59
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 22.2.2024