suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sök som arbetsledare - Sök som arbetsledare

  • E-tjänst

Sök som ansvarig arbetsledare och arbetsledare för specialbranscher via Lupapiste.

Bifoga alltid följande bilagor till en ansökan:

- examensbetyg och studieintyg

- en förteckning över de byggobjekt där den sökande har fungerat som arbetsledare.

Bifoga även följande bilagor till en ansökan vid behov/om det begärs:

- beslutsutdrag om verksamhet som arbetsledare i andra kommuner

- inty ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 26.2.2024