suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Lokaler som tas i bruk

  • E-tjänst

På nätsidan Lokaler som tas i bruk hittar du information om anmälningsförfarandet för ibruktagandet av lokaler, kostnader och krav samt en länk till elektroniska anmälningstjänsten.

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 28.6.2022