suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Lednings- och kabelansökan, elektronisk ärendehantering

  • E-tjänst

Med hjälp av e-tjänsten ansöker man om placeringstillstånd för el- och telekablar, luftledningar samt för fjärrvärmeledningar och naturgasrör i landsvägarnas vägområde.

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 23.11.2023