suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hälsobyns Min vårdväg: Digitala vårdvägar

  • E-tjänst

Om du vårdas av en hälso- och sjukvårdsenhet som använder den digitala vårdvägen, kan du göra följande på den digitala vårdvägen

  • fylla i vårdenkäter och få respons om dem
  • läsa patientanvisningar
  • förmedla uppföljningsinformation om symtom och hälsomätningar till vårdpersonalen som behandlar dig
  • kontakta vårdpersonalen som behandlar dig via meddelanden eller på distansmottagningar.

Den inf ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 25.1.2024