suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Gör en symptombedömning i Omaolo - Gör en symptombedömning i Omaolo

  • E-tjänst

I Omaolo kan du påbörja användningen av många offentliga social-och hälsotjänster snabbt och enkelt.

Gå till Omaolo : https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot?lang=sv

Betjäningstider

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 20.2.2024