suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Gör en begäran om omprövning av felparkeringsavgift - Gör en begäran om omprövning

  • E-tjänst

Om du anser att felparkeringsavgiften är obefogad, kan du göra en begäran om omprövning. En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar. Du behöver inte betala felparkeringsavgiften under handläggningen av begäran om omprövning.

Beslutet om omprövning skickas till ärendemappen eller per post.

Handläggningen av ärendet tar cirka 1–4 månader.

Gör en begäran om omprövning med webblanket ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Tjänster

Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 30.3.2023