suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beställ byggbarhetsutredning av en bergvärmebrunn - Beställ byggbarhetsutredning

  • E-tjänst

I byggbarhetsutredningen av en bergvärmebrunn får du veta om det under objektområdet finns underjordiska utrymmen, konstruktioner, platsreserveringar eller ledningar som kan påverka planerna för bergvärme. Eller om fastigheten ligger på ett grundvatten-, naturskydds- eller fornminnesområde som kan hindra byggandet av bergvärmesystem.

Du behöver en byggbarhetsutreding av en bergvärmebrunn för by ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 22.2.2024