suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan till skolornas efter... - Elektronisk ansökningsblankett till skolans eftermiddagsverksamhet

  • E-tjänst

Ansökan och anvisningar

Blanketten fylls i på nätet. Du kan även skriva ut blanketten och skicka ansökan per post.

1 - Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten är på våren.

2 - Ansökningsblanketten fylls i på nätet. Räkningen för eftermiddagsverksamheten skickas till den vårdnadshavare vars nätbankskoder använts för att fylla i blanketten. Anvisningar finns på adressen www.hel.fi/eft ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 16.11.2022