suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om understöd för utredning / sanering av förorenat område

  • E-tjänst

Ansök understöd via e-tjänsten

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 22.10.2020