suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Ansökan om stadsstyrelsens allmänna understöd - Stadsstyrelsen, ansökan om allmänt understöd

  • E-tjänst

Helsingfors stads allmänna understöd är avsett för registrerade organisationers allmännyttiga verksamhet. Stadsstyrelsens allmänna understöd kan beviljas för verksamhet som inte hör till någon nämnds verksamhetsområde.

Den sökandes

• verksamhet ska ha pågått i minst ett år,

• verksamhet ska huvudsakligen rikta sig till helsingforsare.

Så här ansöker du om bidrag

• Börja med e-tjänsten ...

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Betjäningstider

Basuppgifter om tjänsten

Ansvarig organisation

Helsinfors stad

Område

Helsingfors

Tillgängliga språk

finska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 19.3.2023