suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vörå kommun

Närståendevård för äldre

  • Tjänst
  • Vörå
  • Offentlig tjänst

Stöd för närståendevård kan beviljas när man på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom eller handikapp behöver vård och omsorg i hemmet. En anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära kan fungera som närståendevårdare.

Stöd för närståendevård beviljas efter behovsutredning i hemmet och om närståendevården bedöms vara förenligt med den vårdbehövandes bästa.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVörå kommun
Ansvarig för tjänstenVörå kommun
Område Vörå
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Vörå kommun
Uppdaterad: 31.5.2019