suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Museitjänster

  • Tjänst
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

Område

Pargas
Tjänsten erbjuds på finska, svenska

I muséerna i Pargas finns rika samlingar som på ett levande sätt berättar om områdets historia och traditioner. Genom att besöka våra muséer kan man få en djupare förståelse för trakten och invånarna, samtidigt som muséerna också erbjuder underhållning och annorlunda upplevelser för barn och vuxna. Välkommen till våra muséer!

Sjöfartshuset i Nagu och Skyttala museum: se "Serviceställen"

Houtskärs skärgårdsmuseum

Mitt i kyrkbyn Näsby finns muséet som omfattar sammanlagt tio olika byggnader, båtmuséet jämte landhus, båthus och motormuseum. Norrbacks torp vid kyrkvägen vill visa hur en fiskarfamilj levde för hundra år sedan. Den gamla sockenstugan uppvisar gamla bruksföremål. Dessutom finns på området en klädbod, en lövlada och ovanför på berget en väderkvarn och en av Houtskärs tio midsommarstänger.

Korpo hembygdsmuseum www.korpo.hembygd.fi

Muséet är beläget 800 m från Korpo centrum mot Hväsby. På gården finns ett tiotal byggnader som alla är flyttade till hembygdsgården från olika delar av Korpo. Till samlingarna hör bruksföremål, möbler samt kläder från bygden.

Skärimuséet i Korpo www.korpo.hembygd.fi

Skärimuseet finns vid Verkans gästhamn. I muséet möter du “spritkungen” Hjalmar Mäkelä. I muséet förevisas hans personliga föremål och bilder samt fågeljakt, båtmotorer och filmer om vinternotfiske.

Pargas hembygdsmuseum www.pargashembygdsmuseum.fi

Musét består av ett tiotal byggnader som berättar om ortens historia under olika århundraden. Bl.a. finns ett båtsmanstorp från 1700-talet, en landbondestuga från 1800-talet, en skomakarverkstad, skolsal och kammarhandel från 1900-talet och Kirjala Norrgårds ståtliga mangårdsbyggnad som också fungerat som gästgiveri och där bl.a. Lenin har övernattat.

Pargas industrimuseum www.pargashembygdsmuseum.fi

Muséet finns vid Nordkalks kalkstensbrott och öppnades år 1982. I Pargas har kalk haft en stor betydelse ända sedan 1300-talet. Muséets samlingar berättar mångsidigt om Pargas Kalk Ab samt bolagets sociala arbete och fritidsverksamhet. Nordens största dagbrott kan beundras från utsiktsplatsen intill museet.

Stenhuset - Utö hembygdsmuseum

Utställningen i muséet visar Utös särställning som utskärens tjänstemannasamhälle och beskriver lotsarnas, fyrvaktarnas och militärernas historia på Utö samt ger en bild av utökvinnornas roll i lokalsamhället, det sociala livet samt fisket och jakten. Stenhuset uppfördes 1753 i samband med bygget av den första fyren och är därmed Utös äldsta byggnad. Muséet öppnade 1991.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

De flesta muséerna i Finland är finansierade av staten och kommunerna. Muséerna finansierar sin verksamhet även genom egen penninginsamling, t.ex. inträdesavgifter.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Museiverksamhetens mål är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för kultur, historia och miljö. Muséerna är öppna för alla.

Muséerna sköter om lagrandet och förvarandet av kultur- och naturarv för kommande generationer. Samtidigt sprider muséer information till allmänheten genom utställningar och publikationer samt utövar forskning och undervisning.


Servicen tillhandahålls av: 
Pargas stad