suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Munhälsovård för barn och unga

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Eleven i den grundläggande utbildningen får regelbundet en kallelse till tandundersökning. Munhälsokontrollen görs antingen av en tandläkare eller en munhygienist. Vid munhälsokontrollen utgörs en individuell behandlingsplan, enligt vilken du blir kallad till nästa kontroll.

Egentliga Finlands välfärdsområde tillhandahåller denna tjänst från och med 1.1.2023.

Gör så här

Kontrollintervallet är individuellt och varierar beroende på behandlingsbehovet. De regelbundna kontroller som krävs enligt förordningen genomförs i klasserna 1, 5 och 8. Barn under 18 år får tandreglering. Klienterna får en remiss för tandregling i samband med undersökningen vid deras basvård.

För vem och på vilka villkor

Behandlingen är avgiftsfri för barn under 18 år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Mun- och tandvården för elever i den grundläggande utbildningen omfattas av skolhälsovården. Under den grundläggande utbildningen kontrolleras elevernas mun och tänder minst tre gånger och behandlas vid behov. Om en elev behöver flera behandlingar eller vård oftare, får han eller hon vård enligt det individuella behovet.

Till skolhälsovårdens tandläkare går man enligt anvisningar från skolan eller genom att kontakta munhälsovårdens tidsbeställning.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 16.2.2023