suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mun- och tandvård för studerande

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter kan använda mun- och tandvårdstjänsterna vid sin egen hälsocentral eller vid en hälsocentral på studieorten.

I mun- och tandvårdstjänsterna för studerande ingår hälsorådgivning, undersökningar och vård enligt individuellt behov samt en vårdplan som grundar sig på en tand- och munundersökning och som omfattar egenvård.

Studenternas hälsovårdsstiftel ...

Gör så här

Kontakta mun- och tandvården på din studieort.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Studerande vid gymnasier, yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet har rätt till mun- och tandvårdens tjänster.

Som studerande räknas en person som har antagits till en utbildning och som studerar på heltid minst två månader i sträck. Om du studerar vid en läroanstalt inom Egentliga Finlands välfärdsområde kan du gå på munhälsokontroll inom den offentliga mun- och tandvården på din studieort en gång under din studietid oberoende av vilken din hemort är.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Studerande vid gymnasium, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och universitet har rätt till munhälsovårdens tjänster. För studerande minst en gång under studietiden ordna en undersökning av munnen, i vilken behovet av munhygienisk rådgivning och mynhygienska tjänster utreds.

För mun- och tandvård för studerande som är yngre än 18 år uppbärs ingen avgift vid social- och hälsovårdscentralen.

Kostnaderna för mun- och tandvård för högskolestuderande ingår i hälsovårdsavgiften. Gymnasiestuderande och studerande vid yrkesläroanstalter kan söka sig till mun- och tandvårdstjänster genom att boka en tid till mun- och tandvården i välfärdsområdet. Högskolestuderande kan söka sig till mun- och tandvårdens tjänster via SHVS bedömning av vårdbehovet och servicehandledning.

Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 14.2.2024